Martha’s Vineyard: Black Dog Wharf.

Martha's Vineyard: Black Dog Wharf

Martha’s Vineyard: Black Dog Wharf

Martha’s Vineyard: Black Dog Wharf.

The Black Dog Wharf in Vineyard Haven.
(Martha’s Vineyard, Massachusetts, USA)